Kommunale bevillinger til psykiatrisk servicehund

Kommunale bevillinger til psykiatrisk servicehund

Kommunale bevillinger til psykiatrisk servicehund som hjælpemiddel

En kommune kan med fordel bevilge en psykiatrisk servicehund til en borger. Kommunen kan vælge at give en delvis eller en fuld bevilling til en psykiatrisk servicehund og drage følgende fordele.

En psykiatrisk servicehund kan give borgeren mulighed for at udvikle sig selvstændigt og blive en aktiv del af samfundet, for eksempel ved at øge muligheden for at borgeren:

  • flytter hjemmefra
  • tager en uddannelse eller
  • kan påtage sig et arbejde

En psykiatrisk servicehund kan give borgeren mulighed for at leve et liv som andre mennesker på samme alder. Blandt andet ved styrke muligheden for at varetage hverdagens gøremål selvstændigt:

  • tage til lægen
  • tage offentlig transport
  • handle ind i dagligvarebutikker eller shoppe
  • bruge kommunens kulturelle tilbud
  • deltage i sociale aktiviteter.

En psykiatrisk servicehund kan mindske og forebygge tilbagefald hos en borger. Tilbagefald kan bevirke, at borgeren isolerer sig selv, udvikler psykotiske symptomer og mister evnen til, at tage initiativ.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os:

Psykiatrisk servicehund som hjælpemiddel

Ankestyrelsen har den 29. september 2018 præciseret reglerne for tildeling af servicehunde til borgere. Principafgørelse 49-18 konkretiserer, hvornår en borger med varigt nedsat psykisk funktionsevne kan få bevilget en servicehund som et hjælpemiddel. Afgørelsen tager også stilling til, om der kan bevilges træning af en borgers egen hund til servicehund.

Det fremgår blandt andet af afgørelsen, at:

"En hund, der er særligt trænet til at afhjælpe en borgers nedsatte funktionsevne er en servicehund, og den kan bevilges som et hjælpemiddel. En servicehund kan enten være en hund, der er udvalgt og trænet fra hvalp eller borgers egen hund, der gennemgår træning til servicehund. Det vil sige, at hunden, der er udvalgt og trænet fra hvalp med henblik på at afhjælpe en nedsat psykisk funktionsevne, er en servicehund. En almindelig hund, der gennemgår særlig træning med henblik på at kunne afhjælpe borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne, er også en servicehund."

"Når borgers egen almindelige hund gennemgår træning til servicehund, ændrer hunden karakter i servicelovens forstand. Hunden går fra at være omfattet af begrebet sædvanligt indbo til at have formålet at afhjælpe en nedsat funktionsevne. Selv om hunden ikke er udvalgt og særligt trænet fra hvalp med det formål at afhjælpe en nedsat funktionsevne, kan det ikke udelukkes, at den på et senere tidspunkt kan trænes til servicehund. I den situation er det træningen af hunden, som kommunen kan bevilge som et hjælpemiddel."

Du kan se hele afgørelsen på Retsinformation.dk 

Herunder kan du se eksempler på bevillinger fra en række kommuner. Filerne downloades ved at trykke på kommunens navn.

Læs også

Hvad kræver det af hunden?

Hvis du har en hund og gerne vil have den certificeret som psykiatrisk servicehund, skal vi godkende den. Din hund skal være mindst 2 år...

Luna er til stede og tillidsskabende

Terapihunden Luna har netop bestået sin re-certificering med glans. Vi re-certificerer vores psykiatriske servicehunde og terapihunde hvert andet år for at sikre, at de lever op til vores krav og derved kan udføre deres arbejde og hjælpe bedst muligt.

Hvor må jeg medbringe min psykiatriske servicehund?

Det er desværre ikke alle steder, du må medbringe din psykiatriske servicehund. Men det arbejder vi på løbende bliver bedre. Rent praktisk indhenter vi skriftlige tilladelser og undersøger regler for at medbringe servicehunde i butikker, offentlig transport med videre.

Kun med din støtte er vores arbejde muligt

Hvert år hjælper vi flere hundrede nødstedte kæledyr og forener dem med en kærlig familie. De mange glæder kæledyr giver os, og den mentale styrke kæledyr giver psykisk sårbare, er uvurderlig. Vi er helt afhængige af frivillige bidrag, og vores arbejde er kun muligt, når mennesker som dig hjælper os.

Jeg vil hjælpe

Din arv gør en forskel

De fleste mennesker testamentere hele deres arv til familien. Men hvis du også vil støtte os, kan du overveje at gøre brug af 30%-løsningen. Løsningen er ikke for alle, og de der typisk gør brug af den, er enlige og par uden børn. 

Læs mere

FAQ: Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål, vi bliver stillet overfor.

Læs mere