Den stille sorg

Den stille sorg

Den stille sorg

Når vi mister vores kæledyr, kan det udløse en sorg. Sorg er et eksistentielt grundvilkår og mange vil mene, det er en normal del af livet og ikke noget, vi har brug for psykologhjælp til. Undersøgelser viser dog imidlertid, at sorgen over at miste et kæledyr for nogle, kan sidestilles med at miste et kært familiemedlem. Og lige netop den sorg overses i både psykologfaglige kredse og i samfundet generelt. På den måde bliver sorgen disenfranchised. Det betyder, at den sørgende skjuler sin sorg for omverdenen.

Sorg manifesterer sig forskelligt i forhold til aldersgrupper og kulturer, og det er vigtigt at tage højde for i vurderingen af, om der er tale om en normal sorgreaktion eller en kompliceret sorg.

Sorgen over et mistet kæledyr er forholdsvis tabubelagt i vores samfund. Den sørgende kan derfor savne at blive mødt i sin sorg, og har muligvis ikke nogen at tale med om sorgen. Hvis sorgen ikke bliver bearbejdet, kan den udvikle sig til en kompliceret sorg.

Forskning i sorg

Lisa M. Nielsen, psykologispeciale om tilknytningen mellem kæledyr og mennesker og bachelor om sorgen over et mistet kæledyr, har sammen med Tia G. B. Hansen, psykolog, ph.d og lektor ved Aarhus Universitet skrevet artiklen:

Sorg efter tab af selskabsdyr

Sorg efter tab af selskabsdyr er miskendt (disenfranchised): Forskning viser, at de fleste ejere føler betydelig sorg, når dyrene dør, men de fleste ejere føler også at måtte skjule sorgen for ikke at skille sig ud… Dette paradoks kan skyldes manglende viden om relationer mellem mennesker og dyr, og artiklens mål er at sammenfatte relevant forskning og udlede forslag til støtte for sørgende dyreejere i Danmark…”

Læs hele artiklen i Tidsskriftet: Psyke & Logo, 2018, 39: 127-143.

 

Læs mere om:

Læs også

Luna er til stede og tillidsskabende

Terapihunden Luna har netop bestået sin re-certificering med glans. Vi re-certificerer vores psykiatriske servicehunde og terapihunde hvert andet år for at sikre, at de lever op til vores krav og derved kan udføre deres arbejde og hjælpe bedst muligt.

Familiedynamik

I mange familier er kæledyr en kær del af familien, og uden vi måske er opmærksomme på det, er kæledyr rent faktisk meget mere end...

Psykisk sårbar

Forskningen viser, at kæledyr har en positiv effekt på psykisk sårbare. Psykisk sårbare har mange forskellige ansigter, for eksempel mennesker med en kronisk diagnose, eller mennesker, som gennemlever en svær livskrise.

Kun med din støtte er vores arbejde muligt

Hvert år hjælper vi flere hundrede nødstedte kæledyr og forener dem med en kærlig familie. De mange glæder kæledyr giver os, og den mentale styrke kæledyr giver psykisk sårbare, er uvurderlig. Vi er helt afhængige af frivillige bidrag, og vores arbejde er kun muligt, når mennesker som dig hjælper os.

Jeg vil hjælpe

Din arv gør en forskel

De fleste mennesker testamentere hele deres arv til familien. Men hvis du også vil støtte os, kan du overveje at gøre brug af 30%-løsningen. Løsningen er ikke for alle, og de der typisk gør brug af den, er enlige og par uden børn. 

Læs mere

FAQ: Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål, vi bliver stillet overfor.

Læs mere