Dyreinternatet i Tingskoven kan reddes

Dyreinternatet i Tingskoven kan reddes

Pressemeddelelse: Dyreinternatet i Tingskoven kan reddes

Dyreinternatet i Tingskoven kan fortsat redde efterladte og nødstedte kæledyr i Aarhus, hvis dyreværnsforeningens medlemmer bakker op om bestyrelsens forslag om en fusion med Dyrenes Beskyttelse. Fusionen vil fylde internatet med liv og betyde kortere vej til hjælp og husly for alle nødstedte dyr i Aarhus og omegn.  
 
En fusion kan sikre hjælp til alle nødstedte og efterladte dyr i Aarhus, såfremt medlemmerne giver deres opbakning til den løsning, som bestyrelsen i Dansk Dyreværn Århus har arbejdet intenst på. De seneste måneders arbejde med at redde Dansk Dyreværn Århus som selvstændig dyreværnsforening har vist sig som en umulig opgave på grund af foreningens meget alvorlige økonomiske situation. Derfor har bestyrelsen arbejdet videre på en løsning, hvor foreningen lægges sammen med Dyrenes Beskyttelse. Fusionen vil sikre arbejdet med dyreredning, pleje og formidling i den gamle, traditionsrige dyreværnsforening. Fusionen skal til afstemning blandt medlemmerne den 19. august, hvor bestyrelsen håber på medlemmernes opbakning. Uden en fusion går foreningen konkurs med de mange efterladte dyr fra Aarhus og omegn som de store tabere.    

SE INDKALDESEN OG MELD DIN DELTAGELSE VED DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Sammen vil de to foreninger kunne samle et stærkt hold af lokale, frivillige kræfter og medarbejdere, finde nye støtter og dermed udvikle den gamle dyreværnsforening i Tingskoven. Derfor tror bestyrelsen, at fusionen bliver til fordel for dyrene og til gavn for de mange mennesker, der ynder at besøge stedet.    

-Vi har som bestyrelse haft en bunden opgave med at sikre, at kæledyr i området også fremover kan få hjælp. Dyrenes Beskyttelse har et ønske om at bevare navnet Dansk Dyreværn Århus, det lokale islæt og det nære bånd til lokale borgere, hvilket yderligere kan styrkes gennem en lokal støtteforening, siger Anne Trane, næstformand i DDÅ. 

Forslaget om fusionen kommer efter længere tids usikkerhed om det økonomiske grundlag for driften af foreningen. DDÅ har siden 1948 hjulpet nødstedte og efterladte kæledyr i Aarhus og omegn. Først og fremmest gennem driften af dyreinternatet, som lokalt er kendt som Dyreinternatet i Tingskoven. Her huses typisk dumpede dyr, dyr fra dyreværnssager eller dyr, som er kommet i klemme på grund af skilsmisse, sygdom eller lignende. Foreningen er afhængig af donationer fra private og erhvervslivet for at finansiere hjælpearbejde for dyrene. De seneste år har foreningen haft svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Ekstraordinære lønudgifter og investeringer i blandt andet nybyggeri har drænet foreningens opsparede midler, samtidig med at indtægterne fra blandt andet arv er skrumpet ind. Det har bragt foreningen i en situation, hvor den helt nødvendige hjælp til dyrene er bragt i fare. Derfor har bestyrelsen arbejdet på at finde en løsning, siden de blev indsat ved en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af maj 2021.  

Løsningen med en sammenlægning med Danmarks største dyreværnsorganisation kan ikke blot sikre DDÅ’s arbejde for dyrene på den korte bane. Den vil også være en saltvandsindsprøjtning til organiseringen af frivillige kræfter og dialogen med lokale støtter, vurderer bestyrelsen.   

– Med denne fusion sikrer bestyrelsen, at der også i fremtiden er hjælp at hente for nødstedte og efterladte dyr, hvilket har været vores allervigtigste opgave. Men det giver også mulighed for at genopbygge en stærkere organisation, siger Anne Trane. 

Et godt match 

De to organisationer er et godt match. Begge er medlemsbårne foreninger, der i høj grad baserer sig på frivillige kræfter. Med en fusion vil DDÅ’s medlemmer indlemmes i Dyrenes Beskyttelse. Den aarhusianske dyreværnsforening vil stadig fungere som en lokalforankret enhed under navnet Dansk Dyreværn Århus. Der vil også stadig kunne afleveres ejerløse eller nødlidende dyr direkte til internatet i Tingskoven. DDÅ vil med fusionen også modtage dyr fra dyreværnssager meldt til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812.   

For dyrene i Aarhus og omegn, der meldes til vagtcentralen 1812, betyder det kortere vej til husly og hjælp, da de i dag transporteres til internater i henholdsvis Brande og Viborg. I fjor blev der indleveret 427 dyr til internaterne fra Aarhus og de omkringliggende kommuner. Langt de fleste var efterladte katte.    
 
Dyrenes Beskyttelse har masser af erfaring med at drive internater. Foreningen finansierer otte internater, hvor tre internater drives i eget regi. Derudover driver organisationen den landsdækkende vagtcentral og har 200 uddannede kredsformænd, der rykker ud og organiserer dyreredning lokalt. Dyrenes Beskyttelse håndterede i 2020 i alt 81.300 sager om dyr i nød.   
   
Der gøres der en ekstra indsats for at værne om den lokale forankring og historie ved en fusion. I forbindelse med fusionen oprettes en støtteforening, som skal være med til at sikre det lokale islæt og den nære samhørighed med medlemmerne, som foreningen gennem mange år har været kendt for. 
 
Servicehunde skal have nyt hjem  

I 2019 fusionerede DDÅ med Trinitas og overtog foreningens arbejde med psykiatriske service- og terapihunde. Bestyrelsen i såvel Dyrenes Beskyttelse som DDÅ vurderer dog, at arbejdet med psykiatriske terapi- og servicehunde fremover skal ske i et andet regi end Dansk Dyreværn Århus. Formålet med servicehunde ligger for langt fra foreningernes formål og ekspertise. Dyrenes Beskyttelse vil efter en fusion arbejde på at finde en mulig løsning, der sikrer, at service- og terapihundene stadig kan få hjælp i området.  

De cirke 3.000 medlemmer af DDÅ er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 19. august. Forslaget om fusion er eneste punkt på dagsordenen. Her skal to tredjedele af de fremmødte stemme for fusionen, før den kan blive en realitet. Bestyrelsen håber inderligt på medlemmernes opbakning til denne løsning, da det er den eneste reelle mulighed for, at Aarhus fortsat har et dyreinternat – også i årene frem.  

-Alternativet er, at foreningen går konkurs, og det vil have store konsekvenser, hvis der ikke er et lokalt sted, hvor nødstedte dyr kan få hjælp, siger Anne Trane. 

 

Dyrenes Beskyttelse har besluttet sig 
Dyrenes Beskyttelses bestyrelse har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde tilsluttet sig ønsket om en fusion med Dansk Dyreværn Århus. Direktør i Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis, tror, at fusionen bliver til fordel for dyrene.   

-Vi respekterer og afventer processen hos Dansk Dyreværn Århus. Men vi er overbeviste om, at en fusion vil give ro til at samle et godt team af frivillige, medarbejdere og sponsorer om dyreinternatet i Tingskoven. Internatet har nogle fantastiske faciliteter, som kan komme rigtig mange dyr i området til gavn, siger Britta Riis.  

SE INDKALDESEN OG MELD DIN DELTAGELSE VED DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Du gør en forskel

Hvert år hjælper vi flere hundrede nødstedte kæledyr og forener dem med en kærlig familie. De mange glæder kæledyr giver os, og den mentale styrke kæledyr giver psykisk sårbare, er uvurderlig. Vi er helt afhængige af frivillige bidrag, og vores arbejde er kun muligt, når mennesker som dig hjælper os.

Jeg vil hjælpe

Denne hjemmeside bruger cookies for at sikre dig den bedst tænkelige oplevelse på vores hjemmeside. Ved at klikke videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.