Hundens behov som psykiatrisk servicehund

Hundens behov som psykiatrisk servicehund

Af Anne - 22. Mar 2021

Kæledyr har en positiv indvirkning på mennesker. Det er der en hel del eksisterende forskning, der bekræfter. Lignende gør sig gældende for psykisk sårbare mennesker, der har en psykiatrisk servicehund. Udover den positive indvirkning hunden har på sin ejer, så lærer de også hinandens signaler at kende, så den psykisk sårbare bliver styrket mentalt i svære situationer og dermed bedre kan fungere i hverdagen.

Men hvordan oplever hunden relationen? Og hvordan tager man hensyn til hundens behov som psykiatrisk servicehund? Det er der meget lidt forskning om, og den eksisterende viden omhandler hunde, der assisterer mennesker i forskellige gøremål uden nødvendig hensyntagen til årsagen eller handicappet. Samtidig fokuserer den eksisterende forskning på den generelle viden om hundens behov, og hvordan de behov kan blive kompromitteret, hvis træner, bruger af hunden eller institutionen, der står bag, ikke har hundens behov højt prioriteret. Nedenfor er udvalgt de vigtigste behov, der skal prioriteres for at sikre hundens velfærd.

Tilvænning til miljø og aktiviteter

Hunden skal have tid til at vænne sig til sit miljø og til aktiviteterne, den er involveret i påpeger forskningen. Hunden kan opleve stress, hvis den pludseligt skal fungere i et nyt miljø, nye mennesker og aktiviteterne er mange. En gradvis tilvænning er nødvendig for at tilgodese hundens velfærd.

Når vi træner psykiatriske servicehunde, træner vi en hund, som ejeren allerede har, eller vi finder en hund, der er egnet og som passer til den psykisk sårbare. De bor sammen fra starten af træningen og vænner sig gradvist til hinanden og hinandens signaler. Som en del af træningen introduceres gradvist de aktiviteter, der er svære for den psykisk sårbare, og det betyder også gradvis tilvænning til nye miljøer.

Hunden har behov for at være hund

Forskningen påpeger vigtigheden af, at hunde, der hjælper mennesker, skal have mulighed for at være hund. Hunden skal have tider på dagen, hvor den ikke arbejder, hvor den kan have ro og sove, og den skal have gode muligheder for at være sammen med andre hunde.

I vores træning med den psykiatriske servicehund lægger vi vægt på, at hunden også er et kæledyr. Den skal have rig mulighed for leg, også med andre hunde, og den skal have tid til sig selv og til at sove. Den må ikke altid være på arbejde, og det bånd hund og dens ejer har skal så vidt muligt ikke brydes. Det vil stresse både hund og ejer.

hundens behov som psykiatrisk servicehund

Aktiviteternes varighed

Hunden kan påvirkes negativt, hvis den udsættes for nye aktiviteter, nye mennesker eller nyt miljø over længere tid, viser forskningen. Også miljøer, hvor der er megen aktivitet og støj, kan være stressende for hunden.

De aktiviteter den psykiatriske servicehund deltager i, er den trænet til sammen med den psykisk sårbare, og som på den måde ikke er nye for hunden. Ofte er det aktiviteter, som er af kortere varighed, som for eksempel at tage bussen fra A til B, eller et besøg hos lægen. Nogle psykisk sårbare brugere får forbedret deres liv så meget sammen med hunden, at de kan påtage sig et arbejde eller gennemgå en uddannelse. I de situationer opfordres brugeren til at sørge for, at hunden har sit eget sted eller plads, hvor den kan hvile, mens brugeren arbejder eller modtager undervisning. Desuden opfordres brugeren til at begrænse varigheden af cafébesøg o.lign., hvor der er stor aktivitet og støj, og dermed meget hunden skal forholde sig til.

Egnethed af hund

For at en hund kan fungere godt som assistent til et menneske, er det vigtigt, at den gennemgår en evaluering eller en test. Her har hundens fortid betydning. Særligt kan hunde, der har oplevet ubalance for eksempel i forbindelse med at have haft flere forskellige hjem, være mindre egnede. Det med at skifte hjem og finde sig til rette i et nyt med nye mennesker, kan være stressende for en hund.

Vi vurderer den enkelte hund, inden vi beslutter om den egner sig til psykiatrisk servicehund. Potentielt kan alle hunderacer blive psykiatrisk servicehund. Det kan de fordi opgaven, de skal løse, er uafhængig af deres størrelse. Men ligesom mennesker er forskellige, så er hunde også forskellige. Ligeledes er det også vigtigt at hunden kan matches med den psykisk sårbare. De brugere som i forvejen har en hund, skal også lade hunden gennemgå evaluering, for måske er den ikke egnet. Dette oplever vi dog ikke, da hund og ejer har fundet hinanden i de daglige rutiner, hvor de hjælper hinanden.

Egnethed af bruger

Forskningen påpeger, at hunden kan ske at blive udsat for ubehagelige oplevelser i forbindelse med brugerens adfærd relateret til den psykiatriske diagnose, for eksempel med høje lyde og overkærlig adfærd overfor hunden. Her er det vigtigt, at hunden har mulighed for at undslippe adfærden.

Lige så vigtigt det er at udvælge de rigtige hunde til psykiatriske servicehunde, lige så vigtigt, er det at vurdere brugerens egnethed til at have en psykiatrisk servicehund. Her vurderer vi brugerens diagnose og adfærd, og interesse i samt evne til at påtage sig det store ansvar, det er at varetage en hunds behov.

Netop hundens behov er noget af det, der ofte hjælper den psykisk sårbare til at få en struktur ind i sin dagligdag, for eksempel fordi hunden skal ud at besørge flere gange om dagen, den skal have mad, trænes, lege osv.

Læs mere kan jeg blive ejer af en psykiatrisk servicehund?

Hundens aldring og pension

Mange hunde får med alderen kognitive og fysiske udfordringer. De kan blive desorienterede, have svært ved at genkende familiemedlemmer, bliver urolige og måske er de pludseligt ikke renlige længere. Når hunden bliver ældre, er det nødvendigt at se på, hvordan den kan deltage som assistent til sit menneske. Hunden har en daglig struktur, hvor den har udført bestemte aktiviteter sammen med sit menneske i dagligdagen. Her skal man tage højde for, at den jo sammen med sit menneske har dannet et bånd gennem år, som vil være stressende for hunden, hvis det brydes. Derfor skal hundens behov i dens alderdom have høj prioritet.

Når psykiatriske servicehunde går ind i alderdommen og eventuelt skal på pension, er det en god idé at anskaffe sig en hund mere, der kan indgå i teamet og lære lidt af den ældre hund. Den nye hund skal helst ikke være hvalp, da det kan være en stor omvæltning for den gamle hund- Man skal i hvert tilfælde sørge for at den gamle hund kan få ro fra hvalpen ind imellem.

Certificering er essentiel

En vigtig del af at sikre hundens velfærd, er at følge et akkrediteret træningsprogram med efterfølgende certificering.

I vores træning og certificering følger vi et internationalt certificeringsprogram. Træningen er baseret på basal lydighed der videreudvikles til at kunne færdes i butikker, offentlig transport og andre stedet, man normalvis ikke må have hunde med. Signaltydning har stor prioritet, da det er det essentielle i samarbejdet mellem hund og ejer.

Hundens tegn på stress

Hunden er en af de dyrearter, hvis stressadfærd forskerne ved mere om end flere andre dyr. Udover måling af stresshormon, som i det daglige ikke kan lade sig gøre, kan hunden vise tegn på stress, hvis den, situationen taget i betragtning, opfører sig usædvanligt:

 • Får svedige poter
 • Savler
 • Halser
 • Muskler spænder op
 • Urolig
 • Ryster sig
 • Løfter poten
 • Gaber
 • Giver lyd
 • Udviser aggression
 • Slikker eller gnubber sig selv
 • Er overdrevent vågen.

Vores hundetrænere ved, at de skal holde øje med hunden og eventuelle stresssymptomer. Brugeren lærer under træningen også at observere symptomerne og lærer, hvordan de skal undgås og håndteres.

 

Kilder

Lisa Maria Glenk (2017). Current perspectives on Therapy Dog Welfare in Animal-Assisted Interventions. Animals: Feb; 7(2): 7.

Aubrey H. Fine (ed.) (2010). Handbook on Animal Assisted Therapy – theoretical foundations and guidelines for practice. J.A. Serpell, R. Coppingery, A.H. Finez, J.M. Peraltax: Welfare considerations in therapy and assistance animals p. 481-503.

 

 

Trine Bargmann

Kontakt vores koordinator for psykiatriske servicehunde, hvis du er interesseret i rådgivning

Denne hjemmeside bruger cookies for at sikre dig den bedst tænkelige oplevelse på vores hjemmeside. Ved at klikke videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.