Kommunal bevilling til den psykiatriske servicehund

Kommunal bevilling til den psykiatriske servicehund

Af Anne - 23. Jul 2020

Kommunal bevilling fører til selvstændige borgere

Kommunal bevilling til en psykiatrisk servicehund for psykisk sårbare borgere er noget, vi rigtig gerne vil hjælpe flere kommuner til at se værdien i. Kommunerne vil på den måde være med til at give de borgere et styrket fundament til at få en hverdag til at hænge sammen, og sørge for at de bedre kan varetage de mest almindelige gøremål i hverdagen, såsom at købe ind eller tage bussen.

Værdien for kommunerne i det arbejde Trinitas/The Voice of Pets gør inden for dette område, er udover det rent menneskelige også en økonomisk forbedring, fordi borgerne højst sandsynligt skal have mindre hjælp fra det offentlige, når de er mere selvhjulpne sammen med deres servicehund.

Ved at bevilge en borger en psykiatrisk servicehund, kan kommunen altså drage flere fordele. En psykiatrisk servicehund kan give borgeren mulighed for at udvikle sig selvstændigt og leve et liv som andre mennesker på samme alder – blandt andet ved at styrke muligheden for at varetage hverdagens gøremål selvstændigt. Herunder at:

  • tage til lægen
  • tage offentlig transport
  • handle ind i dagligvarebutikker eller shoppe
  • bruge kommunens kulturelle tilbud
  • deltage i sociale aktiviteter

Den psykiatriske servicehund, gør samtidig også borgeren en aktiv del af samfundet, for eksempel ved at øge muligheden for at borgeren:

  • flytter hjemmefra
  • tager en uddannelse eller
  • kan påtage sig et arbejde

En psykiatrisk servicehund kan desuden mindske og forebygge tilbagefald hos en borger. Tilbagefald kan bevirke, at borgeren isolerer sig selv, udvikler psykotiske symptomer og mister evnen til, at tage initiativ. Det er slet ikke et værdigt liv.

Kommunale bevillinger til psykiatrisk servicehund som hjælpemiddel

En kommune kan med fordel bevilge en psykiatrisk servicehund til en borger– altså økonomisk hjælpe en borger med at få trænet og certificeret en psykiatrisk servicehund. Kommunen kan vælge at give en delvis eller en fuld bevilling til en psykiatrisk servicehund.

kommunal bevilling til en psykiatrisk servicehund

Ankestyrelsen har den 29. september 2018 præciseret reglerne for tildeling af servicehunde til borgere.

Principafgørelse 49-18 konkretiserer, hvornår en borger med varigt nedsat psykisk funktionsevne kan få bevilget en servicehund som et hjælpemiddel. Afgørelsen tager også stilling til, om der kan bevilges træning af en borgers egen hund til servicehund.

Det fremgår blandt andet af afgørelsen, at:

“En hund, der er særligt trænet til at afhjælpe en borgers nedsatte funktionsevne er en servicehund, og den kan bevilges som et hjælpemiddel. En servicehund kan enten være en hund, der er udvalgt og trænet fra hvalp eller borgers egen hund, der gennemgår træning til servicehund. Det vil sige, at hunden, der er udvalgt og trænet fra hvalp med henblik på at afhjælpe en nedsat psykisk funktionsevne, er en servicehund. En almindelig hund, der gennemgår særlig træning med henblik på at kunne afhjælpe borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne, er også en servicehund.”

“Når borgers egen almindelige hund gennemgår træning til servicehund, ændrer hunden karakter i servicelovens forstand. Hunden går fra at være omfattet af begrebet sædvanligt indbo til at have formålet at afhjælpe en nedsat funktionsevne. Selv om hunden ikke er udvalgt og særligt trænet fra hvalp med det formål at afhjælpe en nedsat funktionsevne, kan det ikke udelukkes, at den på et senere tidspunkt kan trænes til servicehund. I den situation er det træningen af hunden, som kommunen kan bevilge som et hjælpemiddel.”

Du kan se hele afgørelsen på Retsinformation.dk

 

Herunder kan du se eksempler på bevillinger fra en række kommuner. Filerne downloades ved at trykke på kommunens navn.

Guldborgsund kommune 

GLADSAXE KOMMUNE

HVIDOVRE KOMMUNE

HORSENS KOMMUNE

REBILD KOMMUNE

SILKEBORG KOMMUNE

 

Trine Bargmann

Ønsker du at høre mere eller har du brug for hjælp til en kommunal bevilling? Vil du gerne sende en sikker mail til os, send da venligst via vores CVR nr. 16049913/e-boks. Ellers kontakt vores koordinator for psykiatriske servicehunde.

Denne hjemmeside bruger cookies for at sikre dig den bedst tænkelige oplevelse på vores hjemmeside. Ved at klikke videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.