Spørgsmål i Stiften: Svar fra bestyrelsesformand Kalle Fisker

Spørgsmål i Stiften: Svar fra bestyrelsesformand Kalle Fisker

Vi er for nyligt blevet stillet en række spørgsmål fra en tidligere internatsleder, en tidligere ekstern dyrlæge, samt et medlem af vores forening: Åbent brev til Dansk Dyreværn Århus: Hvor blev dyreinternatets millioner af? Dette er svaret fra Kalle Fisker, bestyrelsesformand, The Voice of Pets (Dansk Dyreværn Århus).

Jeg er oprigtigt glad for, at misforståelser kommer på bordet. Når vi hos The Voice of Pets (Dansk Dyreværn Århus) går ud og beder offentligheden om hjælp til dyrene, så er der nemlig ingen skjult dagsorden. Det er der forhåbentlig heller ikke hos afsenderen af debatindlægget?

1. Hvad er der sket med formuen på 38,5 mio. som DDÅ havde ind til for 3 år siden?

Da jeg blev bestyrelsesformand hos The Voice of Pets (Dansk Dyreværn Århus) 2017 var der en formue i banken. Til gengæld havde kaniner og katte rigtig dårlige forhold i nogle gamle skure. Da jeg så disse bygninger, tænkte jeg: I respekt for dyrene og dem, der donerer penge til DDÅ, så kan jeg simpelthen ikke forsvare så dårlige forhold. Og slet ikke, når der lå penge i banken. Derfor byggede vi et moderne internat i 2018, som også kan rumme de mange katte, som hvert år på dette tidspunkt kommer ind – katteboom.

2. Hvorfor blev den truende konkurs ikke omtalt på generalforsamlingen i maj?

Hvis man i vores branche har til 3-6 måneders drift, så er det helt som forventet og ikke et emne til en generalforsamling. Det hænger sammen med, at vores drift – desværre – har været baseret på arv. Og den ved man af gode grunde ikke, hvornår kommer. Den økonomiske kattepine er selvfølge omtalt på sidste bestyrelsesmøde.

3. Hvorfor har bestyrelsen ikke sørget for en økonomisk buffer?

Det er rigtigt, at der er store udsving i indtægterne fra arv, men når finansieringsgrundlaget er så enstrenget, og indtægterne fra arv er svundet år for år, så rækker pengene ikke længere til den daglig drift, som er ca. 9,9 mio. kr. om året (efter besparelser er gennemført i 2020). Vores mål er at oprette en fond, som netop kan gøre os langt mere robust over for udsving. Før vi byggede i 2018, blev vi ofte udelukket, når vi søgte fonde, fordi vi havde penge i banken.

4. Modtager foreningen offentlig støtte – hvor meget?

Det er korrekt, at vi har fået meget lidt offentlig støtte over to år – svarende til mindre end en måneds drift af internatet. Udsigten til støtte fra det offentlig er ringe i fremtiden, da alt tegner til, at Dyrevelfærdspuljen bliver stærkt reduceret.

5. Hvad går ”ny indtægtsgivende” virksomhed ud på?

Indtægtsgivende virksomhed er kampagner, så vi kan indsamle midler via private. Vi går desuden efter at tegne sponsorater og sælge ydelser som fx hundemassage, adfærdsrådgivning og kostvejledning – områder vores dygtige medarbejdere mestrer til fulde. I dag kræver det også en moderne, digital tilstedeværelse at indsamle midler.

6. Hvorfor markedsføre DDÅ som ”The Voice of Pets” og bruge penge på det i 2019?

Nyt navn skulle vi have haft for mange år siden, da der er og har været stor navneforvirring. Vi er gået glip af mange penge fra arv og indsamling, fordi folk ikke kan finde ud af, om vi er Dyrenes Beskyttelse, Dyreværnet eller Dansk Dyreværn Århus.

7+8. Hvorfor lave et samarbejde med Trinitas? Giver sammenlægningen flere kræfter til arbejdet med servicehunde eller til dyreværnsarbejdet?

Som en af spørgerne, Michael Mølgaard, selv fremhævede på den sidste generalforsamling, så anså han det ikke for at være nødvendigt med en vedtægtsændring, da Trinitas kom ind under den paraply, som The Voice of Pets er for dyrevelfærdsforeninger. Flere foreninger kan inviteres ind i fremtiden, og det er sund fornuft at samle kompetencer og være flere parter om at dække faste udgifter. Det vil bedre vores økonomi.

9. Hvorfor er der afskediget medarbejdere?

Det er korrekt, at der er blevet afskediget, men ingen medarbejdere er blevet bortvist. I 2016 blev der lavet en organisationsanalyse af Mercuri Urval, og på den baggrund valgte DDÅ at sige farvel til den daværende leder af internatet, Anne Trane, og den daværende sekretariatsleder valgte selv at gå. Ja, vi har ændret i bemandingen, så der er færre fastansatte og flere timelønnede. Det er netop sket for, at vi kan håndtere de store udsving, der er i antallet af dyr vi modtager, fx ved katteboom. Vi kan derfor bedre tilpasse lønudgifterne til det aktuelle behov for arbejdskraft.

 

Har du yderligere spørgsmål, så ret dem gerne til info@thevoiceofpets.dk.

 

Du gør en forskel

Hvert år hjælper vi flere hundrede nødstedte kæledyr og forener dem med en kærlig familie. De mange glæder kæledyr giver os, og den mentale styrke kæledyr giver psykisk sårbare, er uvurderlig. Vi er helt afhængige af frivillige bidrag, og vores arbejde er kun muligt, når mennesker som dig hjælper os.

Jeg vil hjælpe

Denne hjemmeside bruger cookies for at sikre dig den bedst tænkelige oplevelse på vores hjemmeside. Ved at klikke videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.